PANSİYONLAR İÇİN İSTENİLEN NİTELİKLER NELER ?

 • Pansiyonlar en az 5, an fazla 25 odalı olmalı. Ayrıca aşağıda belirtilen şartları sağlamalı
 • Giriş holü,
 • Oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek kapalı mahal (yazlık tesislerde bir kısmı açık olabilir),
 • Yemek ihtiyacının işletme tarafından verilmemesi durumunda, pansiyon mutfaklarında ihtiyacı karşılayacak sayıda; buzdolabı, pişirme ve ızgara donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemeleri ve dolapları, 
 • İlkyarım sertifikalı personel
 • ilkyardım malzemeleri dolabı
 • Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üç kattan fazla olması durumunda müşteri asansörü,
 • Haşere ile periyodik mücadele edildiğine dair fatura örnekleri,
 • Acil durumlar için eylem planı oluşturulur ve uygulamasından sorumlu personel tanımlanır, personele gereken eğitim verilir ve müşterilerin acil eylem planı konusunda bilgilendirilmesi sağlanır.
 • Personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla periyodik eğitim verilir.

PANSİYON TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ ALMAK İÇİN NELER İSTENİR?

 • Başvurular e-devletten yapılır(Pansiyon sahibinin e-devletinden yapılmalı)
 • Talebin gerçek kişi adına yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, tüzel kişilik adına yapılması halinde ticaret sicil veya MERSİS numarası ve vergi sicil numaraları( İmza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi)
 • Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
 • Tapu örneği
 • Tapu pansiyon sahibine ait değilse kira sözleşmesi ve mal sahibinin imza beyannamesi
 • Başvuru ücreti (2500 TL)

PANSİYONLARIN BELEDİYE RUHSATI NASIL OLMALI?

 • Pansiyonların işyeri açma ve çalışma ruhsatında faaliyet konusu pansiyon ya da ev pansiyonculuğu yazmalı.
 • Otel, apart otel, motel, günübirlik kiralık ev faaliyet konulu ruhsatlarla turizm işletmesi belgesi alınamaz
 • Ruhsatta “geçicidir”, “sürelidir”, “beyana göre verilmiştir”, “kısmidir” gibi ifadeler yazmamalı
 • Ruhsatta “bodrum katta yatak odası yapılamaz”, “20 yatak kapasitesini geçmemeli” ya da “teras kat lokanta olarak kullanılamaz” vb. ifadeler mevcutsa bu şartlara uyulmalı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINDA PANSİYON YAZAN İŞLETMELER OTEL TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ ALABİLİR Mİ?

 • Alamaz. Sadece pansiyon ya da özel konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi alabilir.

PANSİYONLAR BASİT BELGE ALABİLİR Mİ?

 • Alabilir; ancak işyeri açma ve çalışma ruhsatının 28/07/2021 tarihinden önce alınmış olması gerekir. Bu tarihten sonra ruhsat alan tüm pansiyonlar Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almak zorundadır.

25 ODADAN FAZLA ODASI OLAN PANSİYON RUHSATLI TESİSLER PANSİYON TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ ALABİLİR Mİ?

 • Alamaz. Bakanlık yönetmeliğine göre pansiyonlar için oda sınırı en fazla 25. Bu tür tesisler belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki faaliyet konusunu otel olarak değiştirmeli.

PANSİYONLARIN ODALARINDA MUTFAK OLABİLİR Mİ?

 • Olamaz. Mutfaklı odalar apart otellerde olur.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment