KÜLTÜR YATIRMLARI DESTEĞİ

KAMU ELİYLE YAPILAN KÜLTÜR YATIRIMLARINA DESTEK PROJESİ PROJENİN AMACI Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktır. TALEP DOSYASI İÇERİĞİ Bakanlığımıza yapılacak talep başvurusunun ekinde gönderilmesi gereken belgeler: 1-Mimari projelerden 2 takım, 2-Destek…

KÜLTÜR YATIRIMI & GİRİŞİM BELGESİ

Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Kanun Numarası : 5225 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/7/2004 Sayı :25529 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan…