YATIRIM TEŞVİK BELGESİ / BELGE TAMAMLAMA EKSPERTİZİ-VİZESİ

Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin tamamlama ekspertizi ve vizesi işlemleri; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen belgeler için Genel Müdürlüğün görevlendirmesine istinaden, Şirketimiz tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde ise doğrudan firma müracaatına istinaden, tarafımızdan yapılmaktadır. Teşvik belgesi kapama işlemleri sırasıyla; Başvuru, gerekli evrak ve dosyaların hazırlanması. Bakanlık tarafından yatırım yerinde denetim. Kapanış işlemleri tamamlandıktan…

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ / BELGE REVİZE ve SÜRE UZATIMI

Fi Travel Turizm Sanayi A.Ş. tarafından düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin her türlü revize işlemleri (Teşvik Belgesinde kayıtlı olan değerlerdeki değişim, Belge eki makine ve teçhizat listelerindeki her türlü değişiklikler, yatırım konusu değişikliği, finansal kiralama işlemleri, devir, satış, ihraç ve kiralama işlemleri, belge iptali, yatırım konusu değişikliği ve yatırımın nakli) yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Yatırım…

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ / BELGE DÜZENLEME

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi…